Assortiment Huetink Lelies
 
In de lelieteelt van Huetink Lelies wordt een breed assortiment leliebollen geproduceerd. Er worden zowel rassen geteeld bestemd voor de snijbloemproductie, alsmede rassen die bestemd zijn voor de zogenaamde ‘droogverkoop’ . Dit zijn bollen die als einddoel hebben de tuin- en parkbeplanting.
 
Alle hoofdgroepen lelies komen voor in het assortiment dat door ons geteeld wordt: Orientals, OT-hybriden, Longiflorum, La-hybriden en Aziaten. Enerzijds worden er rassen geteeld, waarvan grote arealen door meerdere kwekers geproduceerd worden, het zogenaamde vrije assortiment. Binnen dit assortiment bepalen heel duidelijk vraag en aanbod de prijsvorming. Anderzijds streven wij ernaar om meer rassen marktgericht te telen. Een aanzienlijk aantal rassen binnen het droogverkoop assortiment worden exclusief door Huetink Lelies geteeld. Hierbij proberen wij aantallen te telen die de markt kan gebruiken, met vaste prijzen, zodat kopers weten waar ze aan toe zijn. Dit zijn veelal niche markten, waarbij goede afstemming tussen productie, afzet en prijsvorming belangrijk is voor iedereen.
 
Wij proberen ook bij nieuwe rassen, indien mogelijk deel te nemen in kwekersverenigingen, waarbij eveneens getracht wordt een goede afstemming tussen productie en vraag te krijgen. Hierbij is het van groot belang product en marktinformatie met afnemers te delen. Het doel is om overproductie te voorkomen en voor elke schakel in de keten te komen tot een evenwichtige marge ontwikkeling. Huetink Lelies richt zich steeds meer op deze vorm van bloembollenteelt.
 
In het submenu teeltplan vindt u een overzicht van het assortiment dat we telen, en kunt u dat in PDF formaat downloaden. Tevens kunt u in de diverse submenu’s van alle groepen lelies die wij telen, foto’s van alle rassen vinden. Op onze website treft u in de menubalk tevens het onderdeel aanbod aan. Daar kunt u snel bekijken welk aanbod er nog is van het assortiment dat wij in de lelieteelt hebben.
Tuesday the 18th.
Design by 888