Huetink Lelies Nieuws: Februari 2016
   

 
Activiteiten
Momenteel is het de rustigste periode van het jaar bij Huetink Lelies. In het weekend van 20 februari zijn de laatste seizoen werkers afgereisd naar het zonnige Zuiden, om te gaan genieten van hun welverdiende rust. Voor dat moment was deze groep van 12 mensen nog actief met het verwerken van het lelieplantgoed. Het plantgoed wordt eerst geschoond en geshaved. Dit houdt in dat stengel- en maisresten, eventueel onkruid en afwijkend plantgoed uitgezocht wordt. Met behulp van shavers wordt vervolgens overtollige wortelresten verwijderd. Uiteindelijk wordt het plantgoed in diverse maten gesorteerd.
  
Nadat het plantgoed gesorteerd is, wordt het gewogen en getarreerd. Deze informatie is zeer belangrijk ten behoeve van de plantlijsten. Hieruit volgt het beschikbare plantmateriaal om uit te planten voor komend teeltjaar. Voor het verwerken van het plantgoed wordt het plantgoed ‘gekookt’. Dit is een warmwaterbehandeling, waarbij het plantgoed gedurende 2 uur bij 39 of 41 graden Celsius in bad mag. Dit is een effectieve manier om een aantal ziekten en plagen te bestrijden. Met name diverse soorten aaltjes en de woekerziekbacterie worden met deze maatregel bestreden.
 
In het kader van de bestrijding van het PLAMV virus, wordt rondom de plantgoedverwerking en de warmwaterbehandeling, de nodige nontox en desinfectie behandelingen uitgevoerd.
 
Naast de verwerking van het lelieplantgoed, is een groep mensen actief met het onderhoud van ons machinepark. Vanwege de toch wat rustiger periode in de winter, nemen onze vaste mensen ook de nodige vrije dagen op. De rest van het jaar is het meestal druk genoeg. Dan is het ook wel eens mooi, als er een periode is dat de boog wat minder gespannen staat.
 
 
 
Actie met het uitvoeren van het onderhoud; een mooie winterklus
 
 
Weer- en klimaatomstandigheden
De februari maand kan gekenmerkt worden als zacht, zonnig en nat. Ondanks 13 vorstdagen is de gemiddelde temperatuur toch een 1,3 graad hoger uit gekomen dan gemiddeld. Mede vanwege de warme december maand is de meteorologische winter een 3 graad hoger uitgekomen dan normaal: 6,4 graad tegen 3,4 graad normaal. Dit is fors warmer dan normaal; laten we hopen dat we het in de gasrekening zien terug komen. Ook viel er ruim de helft meer neerslag dan normaal; gemiddeld 85 mm, tegen 55 mm normaal. Gevolg van dit alles is dat het land zeer nat is.
 
Dat zien we ook goed als we op het land aanwezig zijn. Op schrikkeldag, 29 februari, stond een onkruidbestrijding gepland op enkele van de drogere percelen. Echter tijdens het werk, bemerkten we dat de draagkracht van de grond zeer beperkt is. Kortom, voorlopig hoeven we noch niet na te denken, over het starten van het lelieplanten. Normaliter starten we hier meestal mee, tussen 15 en 20 maart. Zo als we er nu tegen aan kijken, zal dit zeker niet voor het weekend van 20 maart beginnen.
 
 
Markt
M.b.t. de voorverkoop merken we dat de export absoluut geen haast heeft met het starten van de voorverkoop 2016. Dit is op zich goed begrijpelijk. Voorverkoop oogst 2015 startte vorig jaar zeer voortvarend. Dit mede vanwege de goede marktstemming najaar 2014. Echter in de jaren dat er een vlotte voorverkoop is in de winter, zien we veelal een aanzienlijke uitbreiding van het areaal. Zo ook afgelopen jaar, waarbij de uitbreiding te fors was. Dankzij een matige oogst, heeft de markt nog aardig stand weten te houden. Echter het signaal was duidelijk, we schuren tegen de grenzen van de maximale productie aan.
 
Goed, dat is een algemene conclusie. Echter als bedrijf zien we dat we continue aan het verkopen zijn. Met name de broeierij koopt aardig door. Voor de oogst afgelopen najaar, hebben we ook al een aardige verkoop gedaan naar de broeierij inzake oogst 2016. Ook betreffende het nieuwere Casino Lelies assortiment, verkopen we gestaag door, zowel richting broeierij als export.
 
 
 
Een strakke kap Caesars Palace; een gerenommeerd ras uit het Casino Lelies assortiment
 
 
Inzake de droogverkoopmarkt hebben we dit jaar een tweetal belangrijke wijzigingen. De vroege droogverkoopleveringen augustus en eerste helft september, worden geschrapt uit ons programma. Vanaf half september beleveren we nog wel een aantal droogverkoop klanten.  We zien dat de verkoop van vroeg te leveren droogverkooplelies al jaren gestaag terug loopt, zodat het rendement hiervan onder druk staat. Aan de andere kant realiseren we dit jaar wederom een uitbreiding van de eerstejaars plantuienteelt. Dit betekent toenemende drukte met de oogst hiervan, welke normaliter start eind juli. Gezien de omvang van de eerstejaars plantuienteelt, kunnen we beter onze beschikbare rooicapaciteit maximaal voor deze teelt gebruiken, dan nog een rooimachine achter de hand te houden voor de hele vroege lelies.
 
 
 
Beoordeling groeiresultaten monsters eerstejaarsplantuien
 
 
M.b.t. het assortiment droopverkooplelies schrappen we een aanzienlijk deel van de rassen. De markt krimpt en van een aantal rassen wordt het areaal te klein, om deze nog rendabel te kunnen telen. In de volgende Huetink Lelies Nieuws meer hier over!
 
 
Grondzaken
Totaal dienen we voor al onze teelten ongeveer een 250 ha land te huren. Het zal duidelijk zijn, dat dit elk jaar weer een serieuze operatie is. Het nieuwe GLB, derogatie bij melkveehouders, verhuren en verzilveren van betalingsrechten, vergroeningseisen, organische bemesting; alles wat je hieromtrent kunt bedenken, maken we wel mee. Echter, wij denken altijd in oplossingen en niet in problemen, zodat er nagenoeg altijd een maatwerkoplossing mogelijk is.
 
Dit jaar huren we bij zo’n 35 landverhuurders grond. Van bijna alle huurpercelen, bestemd voor de lelie- plantuien- en aardbeiplantenteelt laten we een bodemscan maken. Met deze data willen we wederom een paar stappen in de precisielandbouw en smartfarming zetten. De afgelopen paar jaar hebben we op dit gebied al enkele positieve ontwikkelingen mogen ervaren.
 
Enkele concrete voordelen van het maken van een bodemscan is het plaats specifiek kunnen bekalken van een perceel, waarbij de hoeveelheid kalkmeststof wordt gedoseerd op basis van de plaatselijke PH. Ook kan men op de lichtere perceelgedeelten starten met het toedienen van compost of ander organisch materiaal, waarbij men in de loop der jaren geleidelijk aan het organische stof gehalte van deze schralere perceel gedeelten kan verbeteren.
 
In de regio zijn al loonwerkers actief, die plaats specifiek kunnen bekalken en compost/organische stof kunnen verspreiden. Desgewenst verstrekt Huetink Lelies deze bodemscaninformatie gratis aan een landeigenaar. M.b.t. teeltjaar 2016 hebben we nagenoeg het meeste land rond. Inzake de lelieteelt kunnen we nog enkele percelen gebruiken, tot maximaal 10 ha.
 
Betreffende teeltjaar 2017 hebben we ook al diverse afspraken gemaakt. Heeft u interesse, laat het ons weten. Zeker weten dat Huetink Lelies u het hoogste rendement kan bieden!
Tuesday the 18th.
Design by 888