Huetink Lelies Nieuws: Juni 2016
  
Activiteiten
De dieseloliekosten zijn deze maand behoorlijk binnen de perken gebleven. Dit vanwege het feit dat de beregeningswerkzaamheden in juni te verwaarlozen waren. De vele neerslag heeft er toe geleid dat de percelen behoorlijk vochtig zijn. In combinatie met redelijk hoge temperaturen, zijn we zeer alert op de schimmelziekten in zowel de lelies als in de eerstejaarsplantuien. In een maand zoals de afgelopen maand, is een forse spuitcapaciteit onontbeerlijk. Het aantal ‘spuitbare’ uren per week is minimaal. Om dan toch goed de gewasbescherming te kunnen uitvoeren, is capaciteit essentieel.
 
Steeds vaker proberen we onze gewasbescherming te ‘vergroenen’ middels precisielandbouw/smartfarming. Aan het eind van deze Huetink Lelies Nieuws zullen we hier wat meer over vertellen. Dit is niet altijd even eenvoudig, omdat hieromtrent nog maar beperkt kennis van beschikbaar is.
 
 
 
Het leggen van de aardbeienranken
 
 
In de juni maand zijn we ook druk in de weer met de aardbeiplanten vermeerdering.  Er zijn een aantal rondes gemaakt met het ligbed, waarbij de aardbeibloemetjes zijn verwijderd en onkruid in de rij handmatig is gewied. Momenteel zijn we druk in de weer met het ranken leggen, waardoor het aardbeienveld de komende maanden volledig dicht kan gaan groeien.
 
Ook volop drukte in de juni maand met de selectiewerkzaamheden. Alle partijen worden 1-3 maal geïnspecteerd op de aanwezigheid van viruszieke planten en dwalingen.
Geleidelijk aan worden we ook steeds drukker met de ‘kopwerkzaamheden’.  De lelies mogen niet gaan bloeien en worden grotendeels machinaal gekopt als de knoppen voldoende groot zijn. Dit jaar hebben we een tweede kopmachine in gebruik genomen; geen overbodige luxe gezien het wisselvallige weer van de afgelopen tijd. We proberen zoveel mogelijk partijen tweemaal machinaal te koppen, voordat de laatste knoppen handmatig nagekopt worden.
 
 
Weer- en klimaatomstandigheden
Menig leliekweker zal minder goede herinneringen overhouden aan de afgelopen maand. In het zuidoosten van het land is zeer veel neerslag gevallen. In sommige gebieden ruim 200 mm, waarbij de plaats Ijsselstein recordhouder is geworden. Volgens Weeronline is daar maar liefs 276 mm gevallen. Kortom een drama voor alle collega’s die telen in de regio Noord Limburg/Oost-Noord Brabant.
 
In ons teeltgebied hebben we gelukkig niet deze hoeveelheden gehad, maar heeft het wel dusdanig geregend, dat we volop werk hebben om de gewassen gezond te houden. Op menig lelieperceel zien we de eerste vuurverschijnselen, ondanks al onze inspanningen. Kijken we naar de verwachtingen voor de komende twee weken, dan is er absoluut nog geen zomerweer in aantocht. Aanhoudend buiig weer met temperaturen van rond de 20 graden; weer waar de vuur (en alle andere) schimmel(s) blij van worden.
 
 
 
De plantuitjes beginnen te ‘bollen’
 
 
Kijken we naar de gewasontwikkeling van de lelies, dan zien we dat de groeiachterstand van na het planten, weer redelijk is ingelopen. Dit mede vanwege de relatieve warme mei en junimaand. Echter de komende tijd wordt de hamvraag of de vuurschimmel getemd kan worden en de gewassen niet te vroeg in verval zullen raken.
 
 
Markt
Nagenoeg elke maand schrijven we wat over de marktontwikkelingen in de lelies. Tijdens en na de Dutch Lily Days, hebben we nog wel de nodige handel kunnen doen.  Richting de zomer, wordt het altijd rustig in de leliebollenhandel. Ook dit jaar. Echter menigeen begint zich nu toch wel af te vragen, welk effect het weer dit voorjaar zal gaan hebben, op de uiteindelijk leliebollenoogst 2016. We gaan het zien…
 
 
Assortiment
De Yellow Brush is een nieuwe bijzondere LA in het assortiment van Huetink Lelies. Vorig jaar is deze lelie beperkt geïntroduceerd. Deze lelie komt ook uit het Casino Lelies assortiment, maar wordt exclusief door ons geteeld. Zoals de naam al zegt, is het een gele LA, met een bijzondere spikkeling in de bloem.
 
 
 
Yellow Brush: een bijzondere gele gespikkelde LA, voor zowel de broeierij als de droogverkoopmarkt
 
 
Yellow Brush heeft voldoende knoppen, maat 12/14 is goed bruikbaar, en is gewoon een goede werkbare broeilelie. Echter deze lelie is ook goed bruikbaar in de droogverkoopmarkt, als bijvoorbeeld een Pixels type. Zoals bekend heeft Huetink Lelies een positie in de droogverkoopmarkt met diverse aparte lelies, speciaal voor het tuinsegment. De Yellow Pixels was hierin een bekend soort. Met Yellow Brush willen we zowel de snijlelie- als droogverkoopmarkt bedienen.
 
 
Precisielandbouw/smartfarming.
In de Huetink Lelies Nieuws van maart j.l. hebben wij u geïnformeerd omtrent de ontwikkelingen op ons bedrijf inzake precisielandbouw/smartfarming. Daarin hebben we verteld dat we nagenoeg al het land dat gehuurd is voor de lelie-, plantuien- en aardbeiplantenteelt, hebben laten bodem scannen. Met het bodem scannen krijgen we plaats specifieke informatie van de bodem m.b.t. pH, organische stof en geleidbaarheid.
 
 
 
Taakkaart voor de plaats specifieke dosering van biologische alenbestrijding/plantversterking
 
 
In de praktijk zien we dat de zowel de lelies, als plantuien als aardbeiplanten op de lichte perceel gedeelten relatief het minst goed groeien en het eerste last hebben van pratylenchus penetrans. Deze perceel gedeelten kunnen we goed uit de bodemscan informatie halen. Door plaats specifiek de biologische middelen Nemater en Stimator te spuiten, met wisselende doseringen afhankelijk van de gemeten waarden, proberen we lokaal de alen te weren en de wortelactiviteit van de planten te verbeteren. Hierdoor worden de planten meer weerbaar en sterker tegen alen aantasting en de alen worden geweerd.
 
 
 
Kijkje in de cabine van de Claas-Amzone spuitcombinatie
 
 
Echter deze biologische middelen hebben als bijzondere eigenschap dat ze verschrikkelijk stinken, met name naar knoflook. Wel goed om te weten, want we ervaren dat menig voorbijganger deze reuk niet kan plaatsen. Als men dan de veldspuit over het veld ziet rijden, trekt niet iedereen de juiste conclusie.
 
Dit jaar is het voor het eerst dat we zeer planmatig met deze middelen preventief werken en we zijn zeer benieuwd hoe dit in de praktijk uit zal gaan pakken. Hoe dan ook, u ziet het, niets blijf het zelfde; we zijn altijd weer op zoek naar vernieuwing!
Tuesday the 18th.
Design by 888