Huetink Lelies Nieuws: Maart 2016
 
 
Activiteiten
In onze vorige Huetink Lelies Nieuw informeerden wij u, dat de winterperiode relatief rustig voor ons bedrijf is. Ook in de eerste helft van maart, kan iedereen nog de nodige vrije dagen pakken, voordat het voorjaarswerk weer volop start. Echter zo rond half maart komt er weer volop leven in de brouwerij. Begin week 11 hebben wij een nieuwe Claas Arion 650 met een Amazone Cayron 5 schaar wentelploeg met vorenpakkercombinatie op ons bedrijf mogen verwelkomen.
 
 
  
Afgelopen maand is een nieuwe Claas Arion 650 in gebruik genomen met een Amazone Cayron 5 schaar wentelploeg met vorenpakkercombinatie
 
 
Op 16 maart zijn we definitief gestart met de grondbewerking en het planten van de lelies. Afgelopen paar jaar hebben we al de nodige investeringen gedaan op het gebied van precisie landbouw en smartfarming. Ook dit jaar willen we hierin weer een heel aantal stappen gaan zetten. Regelmatig zullen we u hierover informeren, welke ontwikkelingen hierin zijn.
 
Richting eind maart zien we de bedrijfsdrukte steeds meer toenemen. Op 1 april (geen grap) zal ook een begin gemaakt worden met het planten van de aardbeistekken voor de aardbeiplantenvermeerdering. Vorig jaar zijn we met een proef begonnen van 5 ha. Daar de eerste ervaringen als positief worden ervaren, breiden we dit jaar deze teelt uit.
 
 
Weer- en klimaatomstandigheden
Gezien het weer van afgelopen najaar en winter, waren de verwachtingen niet hoog gespannen om dit jaar op tijd te starten met het planten van de lelies. Tot eind februari was al het land erg nat. Echter niets zo veranderlijk als het weer. Begin maart draaide de wind naar het noorden-noordoosten. In combinatie met helder en regelmatig zonnig weer, startte het direct serieus te drogen. Gevolg van dit alles: gewoon mooi op tijd, 16 maart, starten met het planten van de lelies.
   
We starten pas met het landwerk als de bodem ook echt geschikt is om te beginnen. Maar als het dan ook kan, is het ook direct gas geven. Dit met de wetenschap dat er altijd in het voorjaar weer momenten zijn, dat er de nodige neerslag valt. Wat dat betreft rond de Pasen een kopie van vorig jaar. Ook toen regende het rond de Pasen dusdanig, dat er een aantal dagen niet geplant kon worden. Dit jaar hebben we wederom enige dagen na de Pasen niet kunnen planten, vanwege de neerslag die gevallen is.
 
 
Markt
De broeierij heeft op dit moment al aardig zaken gedaan betreffende oogst 2016. De export daarentegen heeft daarentegen nog niet zo veel haast. Het is niet zo dat de handel helemaal dood valt, maar de handel gaat niet in de hoogste versnelling. Op zich niet zo verwonderlijk, kijkend naar het marktbeeld van afgelopen najaar.
 
Ook spelen valuta perikelen wereldwijd zeker een rol. Dit in combinatie met de vraag bij de handel welk areaal er nu uiteindelijk geplant zal gaan worden.
 
 
Assortiment
Deze maand aandacht voor alweer een nieuwe lelie in het assortiment van Huetink Lelies. In het segment rose LA’s is al sinds jaar en dag de mooi rose Brindisi marktleider. Echter de nodige problemen met dit ras, zorgen er voor dat er ruimte is voor vernieuwing. In het Casino Lilies assortiment zitten een aantal rose LA’s in de pijplijn. Daaronder de zacht rose Mandelay Bay. Van dit ras telen we dit jaar een paar ha, allemaal opgeplant van virusvrij materiaal. Heeft u interesse laat het ons weten.
 
 
  
Mandalay Bay: een zacht rose LA uit het Casino Lilies assortiment
 
 
Precisie landbouw/smartfarming
Het is al een aantal jaren geleden dat we de eerste ervaringen opdeden met precisie landbouw. In eerste instantie betrof het een rechtrij systeem, om bij het planten de plantbedden er kaarsrecht in te rijden. Daarnaast werken we al jaren met spuitmachines waarbij middels GPS de spuitsecties automatisch worden afgesloten, zodat er zeer plaats specifiek kan worden gewerkt. Dit is ook ideaal bij geerbedden, zodat er niet dubbel gespoten wordt, vanwege de overlap.
 
Op dit moment zien we een heel aantal mogelijkheden om meer te gaan doen met precisielandbouw/smartfarming. De komende tijd zullen we hier in onze Huetink Lelies Nieuws de nodige aandacht aan gaan besteden. Deze maand starten we met het ‘bodem-scannen’. Dit jaar laten we alle percelen waar we lelies, eerstejaarsplantuien en aardbeienvermeerderingsplanten telen ‘bodem-scannen’. Dit wordt voor ons uitgevoerd door loonbedrijf Koonstra, die geïnvesteerd heeft in een Veris bodemscanner.
 
 
 
‘Bodem-scannen’ met de Veris bodemscanner
 
 
Met deze machine wordt plaats specifiek de bodem gescand en o.a. de PH (zuurtegraad) en organische stof gehalte in beeld gebracht. Met deze informatie gaan we in verschillende teelten aan de slag om verschillende aspecten van de teelt te verbeteren. In sommige teelten proberen we de PH van te zure perceelsgedeelten met snel werkende kalkmeststoffen te verhogen. Met de plaats specifieke informatie omtrent het organische stof gehalte, willen we gaan werken aan risicobeperking m.b.t. de vrijlevende alen of te wel de pratylenchus penetrans. Dit klinkt misschien allemaal eenvoudig, maar de realiteit is dat dit heel veel tijd en energie kost om dit van de grond te krijgen. Maar goed het is een uitdaging, waar we toch serieus mogelijkheden in zien. We houden u op de hoogte!
Tuesday the 18th.
Design by 888