Huetink Lelies Nieuws: Mei 2016
  
 
Activiteiten
Het laatste lelieplantgoed is dit voorjaar weer enkele dagen later de grond in gekomen, dan in 2015. Dit heeft alles te maken gehad met het wisselvallige weer, tijdens het plantseizoen. Normaliter streven we er naar om het lelieplantgoed eind april geplant te hebben. Dit jaar is dat toch een week later geworden en enkele dagen later dan afgelopen jaar. In de tweede helft van mei zijn vervolgens de winter lelieschubben geplant, nadat ze zijn uitgezeefd. Het planten van deze lelieschubben gebeurt altijd rond deze tijd, daar dit nieuwe uitgangsmateriaal een voldoende lange warmte en koude periode moet hebben gehad, gedurende de preparatie.
 
Nadat het planten van het lelieplantgoed was afgerond, zijn we ook begonnen met het verwijderen van de eerste bloemetjes in de aardbeiplanten. Bij de vermeerdering van de aardbeiplanten willen we geen vruchten, daarom moeten deze bloemetjes verwijderd worden. Om dit uit te voeren, liggen een negental mensen op een ligbed achter de trekker, waarbij iedereen een rij aardbeiplanten voor zijn of haar rekening neemt. Ook eventueel onkruid in de rij wordt verwijderd.
 
 
 
Liggend je geld verdienen, met het verwijderen van de bloemetjes in de aardbeiplanten!
 
 
Het zaaien van de eerstejaarsplantuien is wel mooi op tijd afgerond. 17 mei is het laatste perceel gezaaid. Ondanks een week stilstand vanwege te nat weer, zat het uienzaad wel prima op tijd in de grond.
 
Ongeveer half mei zijn we volop begonnen met het beregenen van diverse percelen, dit vanwege schraal, warm en drogend voorjaarsweer. Daarbij was met name de beregening van de eerstejaarsplantuien van groot belang, i.v.m. de kieming van het zaad. Maar ook de eerst geplante lelies konden goed een verfrissing gebruiken alsmede de percelen met aardbeiplanten.
 
Naast al deze activiteiten, staat de gewasbescherming ook weer prominent op de werkplanning. Om goede en gezonde planten te telen, dienen we onze gewassen goed te beschermen tegen onkruid, aaltjes, schimmelziekten en virus overbrengende luizen. Waar mogelijk ‘vergroenen’ we hierin. Dat wil zeggen gewasbescherming of onkruidbestrijding uitvoeren, met geen of minder gewasbeschermingsmiddelen.
 
Een voorbeeld hiervan in de aardbeienvermeerdering is het schoffelen van onkruid middels GPS-RTK en auto pilot sturen. Hierbij kunnen we op enkele centimeters afstand van de rijen,  schoffelen om kiemende onkruidplanten te verwijderen. Dit komt ook de aardbeiplanten ten goede, daar dit gewas ook slecht tegen onkruidbestrijdingsmiddelen kan.
 
 
 
Biologische onkruidbestrijding in de aardbeiplantenvermeerdering
 
 
Weer- en klimaatomstandigheden
Na een koel, nat en wisselvallig voorjaar, is het weer in mei omgeslagen. Richting half mei werd het mooi zomers weer met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Geleidelijk aan werd het weer steeds schraler met een stevige wind vanuit het noord-oosten. Dat betekende volop beregenen, waarbij dit werk bemoeilijkt werd, vanwege de wind die ook regelmatig van richting en kracht varieerde.
 
Wat dat betreft is het soms onvoorstelbaar hoe het weer kan omslaan. In April volop wisselend weer, met rond Koningsdag koud weer en beelden van tulpen in Drenthe bedekt met sneeuw. En vanaf Hemelvaart het mooiste weer van de wereld, waarbij het geleidelijk aan steeds schraler werd.
 
M.b.t. de ‘kale’ schubben die het tweede teeltjaar ingaan en de overige tweejarige lelies, zijn we tevreden dat we geen schade vanwege nachtvorst hebben gehad. Hiervan hebben we de afgelopen twee jaar wel schade gehad, waardoor we hebben besloten deze teelt vanaf dit jaar in Frankrijk op contract te laten uitvoeren.
 
 
 
Volop actie met het beregenen halverwege mei
 
 
Markt
In de mei maand hebben we wederom aardig bollen weten te verkopen. Ruim 90% van de orientals/OT’s zijn nu verkocht. In de LA hybriden gaat de handel allemaal wat langzamer. Insiders kennen de oorzaken. Tijdens het plantseizoen hebben we van een aantal rassen de arealen nog naar beneden gebracht. Dit doordat we van grote gebruikers duidelijke signalen kregen, dat de vraag van deze rassen onder druk staat. Wat dat betreft zijn we rigoureus: liever de laatste hectares, duur gehuurd lelieland, vullen met mais, dan bollen telen waarvan in de loop van het jaar blijkt dat ze niet goed verkocht kunnen worden.
 
Echter van een heel aantal LA hybriden loopt de handel wel gestaag door, mede als de kopers het beeld hebben dat het te verwachten areaal, geplaatst kan worden in de markt.
 
 
Dutch Lily Days-Assortiment
In week 23, worden van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni de Dutch Lily Days gehouden. Dit is voor iedere insider in de leliesector een belangrijke week. Rond de 15 exporteurs/veredelaars openen dan hun deuren, om letterlijk en figuurlijk te laten zien, wat ze in huis hebben. Daarbij komen bezoekers vanuit de gehele wereld naar Nederland, om te kijken naar de ontwikkelingen in lelieland. Dit zowel wat betreft het nieuwe assortiment dat gepresenteerd wordt door de lelieveredelaars, als alle monster opplantingen bij de exporteurs. Kortom een belangrijke week voor alle ketenpartners om informatie op te doen en ervaringen te delen!
 
 
  
Mooi assortiment Casino Lelies zichtbaar bij Hobaho/Marklily
Tuesday the 18th.
Design by 888