user_mobilelogo
Gewasbescherming
 
Waarom gewasbescherming
De gewasbescherming vormt een belangrijk onderdeel bij de teelt van onze gewassen. In onze lelieteelt informatiebrochure leggen we helder uit waarom en waarvoor wij onze (lelie)gewassen dienen te beschermen.  De lelieteelt informatiebrochure kunt u ook op onze website vinden en is via downloads als pdf-document te downloaden. In grote lijnen geldt de vermelde informatie ook voor vele andere gewassen. Aaltjes, onkruid, insecten en schimmels kunnen nu eenmaal landbouwgewassen bedreigen. Hierdoor ontstaat een te lage opbrengst en verminderde kwaliteit.
 
Hoe wordt de gewasbescherming uitgevoerd
Voor de gewasbescherming maken we o.a. gebruik van onze spuitcombinaties. Deze bestaan uit een tractor waaraan een veldspuit is gekoppeld. Bij Huetink Lelies werken we met zeer geavanceerde spuitcombinaties. Alle combinaties zijn uitgerust met GPS (global positioning system), waardoor we zeer plaats specifiek kunnen werken met minimale overlap. De machines zijn ook met drift reducerende spuitdoppen uitgerust, waardoor verwaaiing van spuitvloeistof tot een minimum wordt beperkt. Wij werken met grote machines, die veel vloeistof mee kunnen nemen. Door meer liters per ha te spuiten, worden de planten relatief beter bedekt, en kunnen we uiteindelijk besparen op de hoeveelheid GBM per ha.
De gewasbescherming wordt uitgevoerd door gecertificeerde mensen en de spuitapparatuur wordt periodiek uitvoerig gekeurd. Er wordt uitsluitend met door het CTGB goed gekeurde gewasbeschermingsmiddelen gewerkt.
 
Gewasbeschermingsmiddelen
GBM (gewasbeschermingsmiddelen) zijn erg duur, vandaar dat wij daar zeer spaarzaam mee om gaan. Doordat wij proberen met zo laag mogelijke doseringen te werken, betekent dit in de praktijk dat de spuitfrequentie toeneemt. Dus u ziet ons vaker in het veld verschijnen, met als uiteindelijke doel, zo min mogelijk GBM te gebruiken. Naast  de traditionele gewasbeschermingsmiddelen maken wij indien mogelijk gebruik van middelen op biologische basis. Daar waar mogelijk maken we gebruik van plantversterkers, die de vitaliteit van planten bevordert.
 
Bladbemesting via de veldspuit
Regelmatig voeren wij een bladbemesting via de veldspuit uit. Met name in de eerstejaarsplantuien teelt, zijn ongeveer de helft van de bespuitingen, bladbemestingen. Een spuitcombinatie is met zogenaamde greenseekers uitgerust. Dit zijn apparaten die middels infrarood de hoeveelheid biomassa en stikstof meten. Deze informatie wordt via GPS plaats specifiek vastgelegd. Door deze informatie te bewerken, worden taakkaarten gemaakt waarmee later plaats specifiek bemest kan worden. Kortom regelmatig wordt er dus geen gewasbescherming maar een bladbemesting m.b.v. de veldspuit uitgevoerd!
 
Gewasbescherming in de toekomst
Aan de basis van onze teelten willen we werken met het beste en gezondste uitgangsmateriaal dat voorhanden is. Door gebruik te maken van de meest actuele kennis, de meest geavanceerde technieken en deskundig personeel, kunnen we onze gewasbescherming zeer verantwoord uitvoeren. Met precisietechnieken en de ontwikkeling van smartfarming, denken wij steeds doelgerichter onze gewasbescherming te kunnen uitvoeren. Bij de bestrijding van (vrijlevende wortellesie) aaltjes, doen wij steeds meer ervaring op met biologische bestrijding middels Tagetes (Afrikaantjes) en de inzet van de biologische groenbemester Japanse Haver. Onze visie is om steeds meer tot een geïntegreerde gewasbescherming te komen, waarbij bodemgesteldheid, plantvitaliteit, chemie, biologische middelen, precisietechniek en smartfarming zullen leiden, tot een zo’n duurzaam mogelijk gewasbescherming, zonder concessies te doen aan opbrengst, kwaliteit en efficiency.